Mazury

Mazury – Cud Natury. Szkoda że trafiliśmy na najgorszą chyba tego lata pogodę.