Świętokrzyskie

Jeden dzień w Świętokrzyskiem.  Region wart zwiedzania, trzeba tylko włożyć dużo pieniędzy w renowację zabytków, bazę turystyczną i marketing.  Eh, gdyby powróciły łagodne lata jak w wiekach średnich, gdy rosły tu winorośla.

Tu widok na kościół opactwa Cystersów w Wąchocku. Opactwo zostało ufundowane w 1179 roku przez krakowskiego biskupa Gedkę. W XIII wieku opactwo zostało zniszczone przez najazd Tatarów, a w XVII wieku – przez wojska Rakoczego. Zniszczony kościół odnowiono pod koniec XVII wieku w duchu baroku. Cystersi do Wąchocka wrócili (klasztor został skasowany w 1810 r.) po prawie stupięćdziesięcioletniej nieobecności w 1952 roku.

Rzym2012Kapitularz – jedno z najpiękniejszych, idealnie zachowanych romańskich wnętrz w Polsce. Kapitularz przekryty jest sklepieniem krzyżowo-żebrowym wspartym na czterech kolumnach o bogato dekorowanych kapitelach. Po obu stronach skromnego portalu znajdują się przezrocza – piękne biforia zdobione dekoracjami o motywach roślinnych i zwierzęcych.

Rzym2012

Rzym2012

Rzym2012

Rzym2012A to już kaplica Oleśnickich na Świętym Krzyżu.  Przechowywane tam relikwie mają zawierać drzewo z krzyża świętego.

Rzym2012Ujazd i zamek Krzyżtopór. Największy pałac obronny w Europie. Wielka ruina, dzięki widocznym pracom renowacyjnym coraz bardziej warta zwiedzania.

Rzym2012

Rzym2012

Rzym2012

Rzym2012

Rzym2012

Rzym2012

 

Rzym2012

Rzym2012Kościół w Opatowie. Świadek historii pamiętający czasy Kazimierza Wielkiego.

Rzym2012

Rzym2012

Rzym2012

Rzym2012

error: Content is protected !!