Muzeum Wojska Polskiego cz II – od Niepodległej do Niepodległej

Odzyskanie Niepodległości okres walk o ustanowienie granic II Rzeczypospolitej.

Baterie obrony wybrzeża – również te radzieckie po 1945 roku. Ostatnia w głąb była w służbie do połowy lat 70.

Wojna Obronna Polski 1939. W głębi działko Boforsa.

Obrona1939. Po prawej manometr z okrętu podwodnego Ryś.

Pociski przeciwlotnicze i kawałki skrzydeł niemieckiego samolotu.

Motocykl „Sokół” używany przez naszą armię.

Tablica obecności oficerów z niszczyciela O.R.P. Krakowiak.

Buty jednego z polskich oficerów zamordowanych w Katyniu przez Rosjan na rozkaz władzy sowieckiej.

Polacy z pierwszej polskiej Armii Andersa uformowanej w Rosji, ewakuowanej na Bliski Wschód.

Niemieckie maszyny szyfrujące Enigma, których kod złamali polscy kryptolodzy i jeszcze przed wojną pierwsze egzemplarze przekazali Anglikom i Francuzom.

Polscy żołnierze z brygady powietrzno0-desantowej. W głębi gen. Sikorski.

Czołg Sherman, taki jakiego używali nasi żołnierze z Brygady Kawalerii Pancernej gen. Stanisława Maczka. W głębi radziecki T-34.

Żołnierze z drugiej armii uformowanej z Polaków w Związku Radzieckim – Ludowe Wojsko Polskie.

Radziecki samolot szturmowy IŁ2

Formacje walczące w okupowanym kraju – tu NSZ

Niemiecki mini-czołg „Goliat” służący do transportu materiałów wybuchowych pod pozycje  powstańców  w Warszawie i ich detonacji.

Powstanie Warszawskie, symboliczna barykada.

Kolejny IŁ.

Popiersie gen. Andersa. Skończyła się niepodległa II Rzeczypospolita, zaczęła się Polska Rzeczpospolita Ludowa.

Pojazdy Pancerne PRL.

Polskie jednostki specjalne po 1990 roku.

Sala jednostek specjalnych z czaszą spadochronu.

error: Content is protected !!