Muzaum Narodowe w Warszawie … czyli znaki życia.

Znajdź dwa szczegóły łączące oglądającą z postaciami na obrazie.  Niezupełnie takie same ale wyraźne.